Untitled Document
Bahasa Malaysia | English a a+ a-
Press Release
Home > Media Gallery > News & Events > Press Release


Pelajar Kolej TPM Terima Diploma

PELAJAR KOLEJ TPM TERIMA DIPLOMA


KUALA LUMPUR, 2014 - Satu ratus enam puluh pelajar hari ini telah berjaya menggengam  diploma mereka selepas menamatkan program asas mereka di Kolej TPM, sebuah kolej yang bernaung di bawah Technology Park Malaysia College di Kuala Lumpur.

Kesemua graduan menamatkan pengajian asas mereka dalam bidang sains bioperubatan, bioteknologi, kejuruteraan mekanikal, pengajian perniagaan dan komunikasi korporat.

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TPM, Datuk Hj. Azman Shahidin , yang juga pengerusi Kolej TPM, menyampaikan skrol dan sijil kepada graduan. Sementara, ahli lembaga pengarah Kolej TPM, Dr. Ahmad bin Ibrahim yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Fellow Akademi Sains Malaysia turut menyampaikan  Anugerah Pelajar Terbaik Program Diploma.

Pendidikan yang diberikan oleh Kolej TPM adalah selaras dengan teras kedua Misi Nasional yang diumumkan dalam Rancangan Malaysia Pendidikan Tinggi Negara Strategik (NHESP), yang menekankan aspirasi negara untuk melahirkan modal insan yang berkualiti bagi menghadapi cabaran pembangunan dalam pengetahuan dan ekonomi berasaskan inovasi.

Seperti yang digariskan dalam Pelan Strategik, modal insan yang dikehendaki rapi melalui pendidikan, terutama di institusi pengajian tinggi seperti Kolej TPM bertujuan untuk menjana tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir yang mempunyai personaliti unggul

 

Anugerah Khas  Kepada Pencipta Sejadah Interaktif

Sempena Majlis graduasi ini juga dua orang pelajar tahun akhir Kolej TPM telah di anugerahkan Anugerah Khas atas kejayaan mereka mengharumkan nama Kolej TPM setelah memenangi hadiah Tempat Pertama Cabaran MyIdeas 2013 MOSTI yang telah diumumkan sempena World Innovation Forum KL 2013.

Mereka ialah pelajar tahun akhir Diploma Bioteknologi, Nik Noor Syamimi Ismail, 20, dan pelajar tahun akhir Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Norshakirin Nazarudin, 24.

Kursus-kursus yang ditawarkan di Kolej TPM adalah dalam bidang Bioteknologi dan Sains Bioperubatan. Ia berharap untuk menyumbang ke arah kejayaan Program Transformasi Bioekonomi (BTP) yang dilancarkan pada 2012.

Di bawah BTP, negara berhasrat untuk memaksimumkan keuntungan daripada sektor berasaskan bio- negara, iaitu melalui bioperubatan dan bioindustri, selain daripada sektor bioagricultural.


Dengan perubahan semasa yang dialami negara, serta trend global kerana permintaan berkembang pesat penduduk, isu-isu yang semakin berkurangan sumber asli dan kemajuan teknologi dan komunikasi, generasi ini perlu menghadapi cabaran-cabaran ini dengan memanfaatkan sains , teknologi dan inovasi untuk menyelesaikan masalah negara dan global yang penting.


Menurut ucapan Datuk Hj. Azman, beliau berharap graduan akan mengambil inisiatif positif untuk melengkapkan diri bukan sahaja dengan pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran yang diperlukan dalam kerjaya masa depan mereka, tetapi juga mengambil sikap yang betul dan motivasi untuk pembelajaran berterusan untuk memperbaiki diri dalam menyumbang kepada negara.


Anugerah Pelajar Terbaik telah dimenangi oleh Lim Hui Yien yang menamatkan kursus  tiga tahun dalam bidang diploma sains bioperubatan.

Menurut Lim Hui Yein pencapaian beliau adalah hasil daripada sokongan dan galakan daripada ibu bapa dan ahli keluarga.


Walaupun ayah saya bukan dari golongan yang berada, dia sangat prihatin dan sentiasa memberikan galakan di dalam bidang pelajaran bagi memasikan keempat-empat orang anaknya berjaya di dalam pendidikan masing-masing. Semangat positif dan galakan yang diberikan oleh ayah, walaupun sumber kewangan yang terhad, telah memberi inspirasi kepada saya untuk melanjutkan pelajaran saya lebih tinggi selepas menamatkan SPM saya. Matlamat saya seterusnya adalah untuk mengikuti kursus ijazah dalam farmasi dan selepas itu berharap untuk menyumbang kepada kesejahteraan dan ekonomi keluarga saya, tambah beliau.


TPM College merupakan anak syarikat milik penuh Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd , yang merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ia mempunyai hubungan industri yang kukuh yang menyediakan peluang-peluang untuk latihan serta penempatan pekerjaan untuk graduan dan pelajar-pelajarnya.

Source: View Attachment
Date: April 9, 2014
Page:
Website URL:


Untitled Document